Aktualne ogłoszenia duszpsterskie
IV Niedziela Adwentu- 18.12.2011
1.     Najwspanialszym dla nas wszystkich dniem i wieczorem roku jest Wigilia. Zadbajmy o tradycyjną oprawę wigilii. Nie zaniedbujmy żadnego z tak czcigodnych zwyczajów i obrzędów wieczerzy i nocy wigilijnej. W chrześcijańskich domach, przed rozpoczęciem wieczerzy, należy przeczytać ewangeliczny opis narodzenia Chrystusa, odmówić wspólnie modlitwę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, oraz inne modlitwy znajdujące się w modlitewnikach. Wigilia to wspaniała i może jedyna niepowtarzalna okazja dla odrodzenia i scalenia życia naszych tak często powaśnionych i skłóconych rodzin. W czasie wieczerzy wigilijnej niech towarzyszy wspólny śpiew kolęd.
2.     Czy masz już w swoim domu świecę wigilijną z napisem „Caritas 2011”?. Jeśli nie to możesz ją jeszcze nabyć u pana kościelnego w zakrystii, a tym samym poprzez ofiarę pieniężną pomóc głodnym i biednym dzieciom.
3.     Święta Bożego Narodzenia to radość z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo stało się Ciałem”. Przeżywanie po chrześcijańsku tych Świąt nie może ograniczyć się tylko do zewnętrznych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości- do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta po chrześcijańsku, w gronie rodzinnym, pochyleni nad Ewangelią. Życzenia, które sobie składamy, niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który w swoim Synu do nas przychodzi.
4.     W Wigilię nie ma Mszy św. wieczornej. Pasterka tradycyjnie o godz. 2400 poprzedzona śpiewem Nowenny do Dzieciątka Jezus.
5.     We wtorek o 1530 w kościele spotkanie z dziećmi komunijnymi i rodzicami (przymiarka strojów).
6.     Podziękowanie Pana kościelnego za opłatki.
7.     Chorych odwiedzę w piątek od godz. 12.00 (proszę o zgłoszenia do zakrystii).
Dziś
 
Cisów
 
 
Strona parafii p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Cisowie. Dziś stronę odwiedziło 7 odwiedzający (14 wejścia)
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja